O Křesťanské missi

KDO JSME?

Jsme občanské sdružení křesťanů věřících v živého Ježíše Krista, který proměnil naše životy.

 

            VZNIK A HISTORIE

V roce 2001 jsme získali u Ministerstva vnitra ČR registraci jako samostatné občanské sdružení a pod názvem Křesťanská misie působíme jako misijní společenství pro nejširší vrstvy obyvatel České i Slovenské republiky.

            CO DĚLÁME ?

Hlásáme dobrou zprávu – evangelium o záchraně a pomoci v Ježíši Kristu pro každého člověka. Zabýváme se  zprostředkováním vyučování z Bible, organizováním věřících, kteří mají zájem seznámit se s vírou v Boha a s učením o něm. Za tímto účelem organizujeme pravidelná shromáždění  věřících,  semináře kursy, různá shromáždění  a koncerty s tématikou biblického vzdělávání.

 

            PROČ TO DĚLÁME ?

Záměrem naší činnosti je seznamovat lidi s křesťanskými  hodnotami  a principy, a tak jim  pomáhat vytvářet podmínky pro zkvalitnění jejich  morální, sociální a společenské situace. Věříme v trojjediného Boha, který vše stvořil. Věříme, že skrze Božího Syna – Ježíše Krista mohou být lidé zachráněni, změněni a uzdraveni, tak jak o tom hovoří Bible. Takto změněný člověk zakoušející realitu všemohoucího Boha může vést hodnotný zodpovědný způsob života, osvobozený od drog, alkoholu, cigaret, morálních a společenských přestupků a deliktů. Proto je součástí naší práce uvádět ve známost zprávu o Ježíši Kristu – evangelium tak, aby lidé mohli zakusit, že jeho existence je skutečná a mohli se pro něj rozhodnout a následovat jej. Pro ty, kteří se tak rozhodnou, poskytujeme následnou péči ve formě biblického vyučování a poradenství v otázkách křesťanského života.

 

KDE PŮSOBÍME ?

Pravidelné služby věřícím zajišťujeme v Ostravě, Karviné, Havířově, Hranicích na Moravě, Novém městě na Moravě, Litvínově, Chomutově, Janově, Chanově, Teplicích, Ústí, Děčíně, Varnsdorfu, Mimoňi.

     

            DĚTI A MLÁDEŽ

Důležitou součástí naší činnosti je práce s dětmi a mládeží, neboť ony jsou budoucí generací naší populace. Cílem této práce není jen momentální krátkodobá aktivita, která by jim pomohla užitečně využít volný čas, ale také vklad pro jejich budoucnost. Vyučováním a osvojováním křesťanských principů v útlém věku je možno u dětí a mládeže  vypůsobit trvalou změnu v jejich charakteru, myšlení a chování tak, aby se nenechaly strhnout zhoubnými negativními vlivy svého okolí (drogy, alkohol, automaty, předčasný sex, kriminální činnost), ale aby se dovedly  od těchto škodlivých životních trendů oddělit. Věříme, že právě  mladá generace, jejíž život je proměněný a zbudovaný na křesťanských principech může  v budoucnu ovlivnit životy lidí ve svém okolí.

 

Vznik Křesťanská misie: 28.6.2001 , IČO: 26537966