Vítejte na stránkách Křesťanské misie - Radost v Mimoni

Cílem těchto stránek je nabídnout každému zájemci spolupráci na Boží sklizni. Každý může mít, podíl na této sklizni i na odměně za tuto službu. Nechceme být jen posluchači, ale činitele Božího slova. Ne každý má obdarování být evangelistou, apoštolem nebo kazatelem. Každý se však může k této práci připojit modlitbou, půstem, nebo přispět jakoukoli částkou formou daru ve prospěch účtu: 439898130207/0100, KS 0558, VS: IČO nebo RČ

Věříme a zakoušíme, že probuzení v České republice pokračuje dle zaslíbení v Joel 3:1 a Sk 2:17, že všichni budeme zakoušet ještě více Boží lásky a moci:

„I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“

Setkat se s námi můžete na veřejném shromáždění Husova c.p. 89 v Mimoni každou neděli od 15-17 hodin a také v úterý v České Lípě kde se konají skupinky v Moskevské škole č.p. 679 

(vedle nákupního střediska Tesco). Kliknutím na obrázek otevřete mapu s místem setkávání:  

Kliknutím zde zjistíte, zda je ve vašem okolí podobné shromáždění.

Pastor Lukáš Červeňák s manželkou Lucií

Fotky ze života sboru

Záznamy: 1 - 7 ze 16
1 | 2 | 3 >>